Kolačiće koristimo da bismo sadržaj prilagodili vašim interesovanjima/potrebama i obezbedili vam bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pretrage na našem web sajtu pristajete na to da koristimo kolačiće.

Sudski tumač i prevodilac za rumunski jezik

Sudski tumač za rumunski jezik


Naša advokatska kancelarija nudi fizičkim i pravnim licima uslugu overe svih vrsta prevoda i dokumentacije od strane ovlašćenog sudskog tumača za rumunski jezik.

Prevodilac i sudski tumači za rumunski jezik pri našoj advokatskoj kancelariji će na Vaš zahtev prevesti na rumunski jezik dokumenta bilo koje vrste i izdati Vam overeni prevod verifikovan pečatom. Akreditovani sudski tumač svojim pečatom garantuje da je prevod u potpunosti veran originalu.

Posebno bismo istakli iskustvo u prevođenju u okviru upravnih i sudskih postupaka kako parničnih, tako i krivičnih. Naši sudski tumači i prevodioci su ujedno i vrhunski advokati sa dugogodišnjim iskustvom, koji se bave zastupanjem lica u postupcima sa stranim elementom, a posebno odbranama u krivičnim postupcima.

Neke od usluga overe prevoda sudskog tumača za rumunski jezik:

Svaki sudski tumač, ovlašćen da obavlja službu na teritoriji Republike Srbije, je položio ispit za sticanje ovog zvanja i poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde. Sudski tumači polažu i zakletvu o poštovanju privatnosti i tajnosti podataka sa kojima dolaze u dodir tokom svog rada pred ovlašćenim Sudom, tako da možete biti u potpunosti sigurni u privatnost Vaših podataka.

Prevod poslovnih dokumenata


U okviru naše kancelarije nudimo i usluge prevoda poslovnih dokumenata sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski jezik.

U većini slučajeva, naši klijenti osim prevoda, imaju potrebu i da verifikuju (overe) poslovnu dokumentaciju, te im nudimo i usluge akreditovanog sudskog tumača koji će svojim pečatom potvrditi verodostojnost prevedenog dokumenta.

Neke od usluga koje se tiču prevođenja poslovne dokumentacije sa rumunskog jezika na srpski ili sa srpskog na rumunski jezik:

Prevodi kataloga proizvoda i usluga


U okviru naše kancelarije nudimo i usluge prevoda kataloga proizvoda sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski jezik.

Neke od prevodilačkih usluga koje se tiču ove vrste materijala sa rumunskog jezika na srpski ili sa srpskog na rumunski jezik su:

Naši prevodioci za rumunski jezik su izvorni govornici i poseduju veliko iskustvo u prevođenju okvakvih vrsta materijala te garantujemo da će prevod osim tačnosti, ispuniti i svoj osnovni cilj - da privuče nove i zadrži postojeće korisnike Vaših usluga.

Prevod ličnih dokumenata


Naš tim nudi i usluge prevoda ličnih dokumenata sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski jezik.

Neke od usluga koje se tiču prevođenja lične dokumentacije su:

Prevod dokumenata iz oblasti nauke


U skladu sa Vašim potrebama, naši prevodioci za rumunski jezik mogu da pruže i uslugu prevođenja svih vrsta naučne dokumentacije sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski jezik.

Neke od usluga koje se tiču prevođenja naučne dokumentacije su:

Prevodi medicinske dokumentacije


U okviru naše kancelarije nudimo i usluge prevoda medicinske dokumentacije. Prevodioci za rumunski jezik pri našoj kancelariji imaju veliko iskustvo u prevođenju medicinskih materijala.

Neke od usluga koje se tiču prevođenja medicinske dokumentacije sa srpskog na rumunski i sa rumunskog na srpski jezik su:

Ukoliko imate potrebu da prevod Vaše medicinske dokumentacije bude overen, naš akreditovani sudski prevodilac i tumač za rumunski jezik će overiti sadržaj prevedenog dokumenta svojim pečatom.

Prevodi diploma i uverenja o položenim ispitima


Ukoliko Vam je potreban prevod i overa sudskog tumača za diplome i uverenje o položenim ispitima nudimo i te vrste usluga.

Neke od usluga koje se obuhvataju ovakvu vrstu prevođenja sa rumunskog na srpski i sa srpskog na rumunski jezik su:

Kako da nam dostavite dokumentaciju?


Dokumentaciju za koju Vam je potreban prevod ili overa sudskog tumača nam možete dostaviti skenirano, putem mejla ili nam poslati preporučenom poštanskom pošiljkom.

Ne zaboravite da je za potrebe overe dokumentacije neophodno dostaviti i original ili overenu fotokopiju dokumenta, kako bi se naš sudski tumač uverio u istinitost prevedenih podataka i svojim pečatom potvrdio da je dokument veran originalu.

Cene prevoda sudskog tumača sa ili bez overe


Prevode sa rumunskog na srpski ili sa srpskog na rumunski, kao i overu sudskog tumača nudimo po veoma povoljnim cenama.

Da bismo odredili tačnu cenu, najbolje je da nam pošaljete fajl za prevod ili overu putem mejla. Pri slanju dokumentacije za koju je potreban prevod, navedite sledeće podatke: da li je potrebna overa sudskog tumača, rok, kontakt podatke. Na osnovu dužine i vrste teksta za prevod, kao i same hitnosti prevoda, daćemo Vam procenu cene za uslugu prevoda sudskog tumača sa ili bez overe.