Kolačiće koristimo da bismo sadržaj prilagodili vašim interesovanjima/potrebama i obezbedili vam bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pretrage na našem web sajtu pristajete na to da koristimo kolačiće.

E-šalter: Upis u katastar nepokretnosti digitalnim putem

Od 4. novembra 2023. godine, građanima Srbije omogućeno je da obave upis u katastar nepokretnosti putem e-šaltera, uz podršku advokata i geodetskih organizacija. Ovaj način upisa u katastar će unaprediti i poboljšati sam proces upisa u katastar, a takođe će uštedeti vreme građana. Osim toga, ovom metodom upisa se smanjuje rizik od falsifikovanja dokumenata, pošto se informacije prenose u elektronski format, a stručnjaci vrše proveru njihove validnosti.

Šta je upis u katastar nepokretnosti?


Upis u katastar nepokretnosti je proces evidencije podataka o nepokretnostima, kao što su vlasništvo, prava i promene. Na ovaj način vodi se računa da su informacije uvek tačne i važeće.

Šta je upis u katastar nepokretnosti digitalnim putem?


Upis u katastar nepokretnosti kroz e-šalter predstavlja proces registrovanja i evidencije informacija o nepokretnostima elektronskim odnosno digitalnim putem, umesto dosadašnjeg tradicionalnog načina, fizičkim odlaskom na šalter.

Ovaj pristup omogućava građanima da uz pomoć advokata i geodetskih organizacija, elektronskim putem podnose dokumentaciju i zahteve za upis, kao i da online komuniciraju sa relevantnim institucijama u vezi sa vlasništvom i pravima na nepokretnostima.

Šta je e-šalter?


E-šalter je digitalni sistem koji omogućava online komunikaciju između građana, profesionalnih korisnika i katastra i omogućava upis u katastar elektronskim putem.

Ko su profesionalni korisnici e-šaltera?


Profesionalni korisnici e-šaltera su advokati i geodetske organizacije koji imaju pristup sistemu radi podnošenja zahteva, provere podataka i obavljanja svih aktivnosti u vezi s upisom u katastar.

Da li postoji E-šalter za građane?


Ne, građani ne mogu samostalno da izvrše upis u katastar i nemaju direktni pristup e-šalteru. Građani podnose dokumentaciju profesionalnim korisnicima sistema e-šalter (advokatima i geodetskim organizacijama), koji dalje obavljaju upis u ime građana.

Prednosti digitalnog upisa u katastar od 04.11.2023.


Nove promene u zakonodavnom okviru donose sa sobom niz prednosti. Digitalnim putem, sprečava se falsifikovanje starih dokumenata, a validnost istih proveravaju stručnjaci, pružajući građanima dodatnu sigurnost.

Kako funkcioniše online upis u katastar?

Ovaj novi digitalni pristup omogućava građanima podnošenje zahteva isključivo online preko profesionalnih korisnika e-šaltera.

Vrste upisa u katastar nepokretnosti

Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova definišu se četiri osnovne vrste upisa:

Svaka od ovih vrsta upisa se odnosi na različite aspekte vlasništva i prava nad nepokretnostima i ima specifične postupke i zahteve koji se sada olakšavaju digitalizacijom.

Advokatski e-šalter: Zastupanje pred katastrom


Advokati, kao profesionalni korisnici e-šaltera katastra nepokretnosti mogu u ime građana da podnesu različite zahteve i zastupaju ih pred Katastrom.

To uključuje:

Advokatske kancelarije sve ove postupke obavljaju brže i efikasnije zahvaljujući digitalnom e-šalter sistemu.

Geodetski e-šalter: Zahtevi Geodetskih organizacija za upis u katastar nepokretnosti


Geodetske organizacije takođe mogu da koriste e-šalter za podnošenje zahteva. Ovo uključuje spajanje parcela, deobu parcela, promene podataka o objektima i druge geodetske aktivnosti. Sve ove promene doprinose ažurnosti i preciznosti prostornih informacija.

Postupak upisa nepokretnosti


Postupak upisa nepokretnosti u katastar se sprovodi putem e-šaltera, gde stranke uz pomoć profesionalnih korisnika e-šaltera mogu da podnose zahteve ili traže uvid u različite informacije. Pravni osnov za upis prava nad nepokretnostima može biti različit, uključujući ugovore o kupoprodaji, poklonu, sudska rešenja i druge relevantne dokumente.

E-šalter omogućava advokatima i geodetskim organizacijama, da elektronski podnose zahteve i komuniciraju sa Republičkim geodetskim zavodom. Ovaj sistem takođe pruža uvid u kompletnu istoriju komunikacije, olakšavajući praćenje statusa obrade predmeta.

Advokatska kancelarija Marinela Ljubić Todoran Pančevo - E-šalter


Advokatska kancelarija Marinela Ljubić Todoran Pančevo uspešno je zaključila sporazum o pristupanju i upotrebi sistema E-šaltera Republičkog geodetskog zavoda. Kancelarija ima status profesionalnog korisnika i putem E-šalter aplikacije pristupa Geodetskom katastarskom informacionom sistemu, gde u ime građana podnosi različite zahteve.

Advokatska kancelarija Marinela Ljubić Todoran Pančevo, zastupa građane pred katastrom radi:

Posebno ističemo zastupanje stranih državljana pred katastrom i drugim državnim i upravnim organima u svim postupcima u vezi sa pravima i obavezama koje mogu imati u vezi sa nepokretnostima u Republici Srbiji.

Šta je potrebno advokatu za e-šalter: originali i punomoć

Građani koji žele da izvrše upis u katastar mogu da se obrate našoj advokatskoj kancelariji. Potrebno je da nas kontaktirate radi dogovora i nakon toga da nam dostavite

Dokumentaciju možete da dostavite poštom, imejlom ili ličnim dolaskom u našu kancelariju u Pančevu.

E-šalter RGZ (Republičkog Geodetskog Zavoda) omogućava korisnicima siguran, jednostavan i efikasan način elektronske komunikacije. Građani uz pomoć advokata mogu da prate istoriju komunikacije, dostavljanje dokumenata, kao i trenutni status obrade predmeta. Sve ovo građanima pruža sveobuhvatnu sliku digitalnog upisa u katastar na jednostavan i brz način.

Ukoliko postoje nedoumice u vezi sa potrebnom dokumentacijom i pribavljenjem iste, možete da se obratite našoj advokatskoj kancelariji putem mejla ili telefona svakog dana od ponedeljka do petka, u periodu od 8.00 do 15.00 časova.