Folosim cookie-uri pentru a crea un conținut adaptabil intereselor / nevoilor dumneavoastră și pentru a vă oferi o experiență de utilizare mai bună.Continuând să căutați site-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Traducator autorizat limba română

Traducator autorizat pentru limba română


Cabinetul avocaţional oferă persoanelor fizice și juridice legalizarea tuturor felurilor de documente în limba română.

Traducătorul autorizat pentru limba română din cabinetul nostru va traduce în limba română la cererea voastră toate felurile de documente și vă va oferi traduceri legalizate cu ștampilă. Traducătorul autorizat acreditat garantează prin ștampila sa că traducerea este întru totul identică cu originalul.

Dorim în mod special să subliniem experiența noastră în traducere şi în procedurile administrative și judiciare. Traducătorii noștri sunt, de asemenea, avocați cu mulți ani de experiență, care se ocupă cu reprezentarea persoanelor în proceduri penale cu diferite elemente, și în special apărări în cadrul procedurilor penale.

Unele dintre serviciile de legalizare a traducerilor traducătorului judiciar pentru limba română:

Fiecare traducător autorizat pentru serviciul de pe teritoriul Republicii Serbia, a susținut examen de obținere a acestui titlu și posedă licență eliberată de Ministerul Justiției. Traducătorii autorizaţi, dau jurământul de respectare a confidențialității datelor cu care ajung în contact în decursul colaborării cu Tribunalul autorizat, astfel că puteți fi întru totul siguri în confidențialitatea datelor voastre.

Traducere a documentelor de serviciu


În cadrul cancelariei noastre oferim și servicii de traducewre a documentelor de serviciu din limba sârbă în limba română și din limba română în limba sârbă.

În majoritatea cazurilor, pe lângă traduceri, clienții noștri au nevoia și să legalizeze documentele de serviciu, astfel că le oferim și serviciul traducătorului autorizat care cu ștampila sa va confirma autenticitatea documentului tradus.

Unele din servicii care se referă la traducerea documentelor de serviciu din limba română în limba sârbă și di limba sârbă în limba română:

Traducerea cataloagelor de produse și servicii


În cadrul cancelariei noastre oferim și servicii de traducere a cataloagelor de produse din limba sârbă în limba română și din limba română în limba sârbă.

Unele din serviciile de traducător care se referă la acest fel de materiale din limba română în lșimba sârbă sau din limba sârbă în limba română sunt:

Traducătorii noştrii de limba română sunt vorbitori native și posedă o mare experiență în traducerea acestor feluri de documente astfel că garantăm că traducerea, pe lângă exactitate, va îndeplini obiectivul său principal – să atragă clienţi noi și să îi mențină pe cei deja existenți.

Traducerea documentelor personale


Echipa noastră oferă și servicii de traducere a documentelor personale din limba română în limba sârbă sau din limba sârbă în limba română.

Unele din serviciile care se referă la traducerea documentelor personale sunt:

Traducere a documentelor din domeniul științei


În concordanță cu necesitățile voastre, traducătorii noștri pentru limba română pot oferi şi serviciul traducerea tuturor felurilor de documente științifice din limba sârbă în limba română și din limba română în limba sârbă.

Unele dintre serviciile care se referă la această documentație sunt:

Traducere a documentației sanitare


În cadrul cancelariei noastre oferim și servicii de traducere a documentației sanitare. Traducătorii de limba română din cancelaria noastră posedă o mare experiență în traducerea materialelor sanitare.

Unele dintre serviciile care se referă la traducerea documentației sanitare din limba sârbă în limba română și din limba română în limba sârbă:

În cazul în care aveți nevoie ca documentația voastră sanitară so fie legalizată, translatorul și traducătorul nostrum judiciar pentru limba română va legaliza cu ștampila sa conținutul documentului tradus.

Traducere a diplomelor și a certificatelor referitoare la examenele susținute


În cazul în care aveți nevoie de traducerea și legalizarea traducătorului pentru diplome și adeverință pentru examenele susținute, vă oferim și astfel de servicii.

Unele dintre serviciile care cuprind acest fel de traduceri din limba română în limba sârbă și din limba sârbă în limba română sunt

Cum să ne trimiteți documentele?


Documentația pentru care aveți nevoie de traducere sau de legalizare a traducătorului judiciar ne-o puteți trimite scanată, prin mail sau ne-o puteți trimite prin poștă, recomandat.

Nu uitați că pentru necesitățile legalizării documentației este necesar să prezentați și originalul sau copia legalizată a documentului, pentru ca translatorul nostru judiciar să se convingă în autenticitatea datelor traduse și prin ștampila sa să confirme că documentul este identic cu originalul.

Prețul traducerii traducătorului judiciar cu sau fără legalizare


Traducere din limba română în limba sârbă sau din limba sârbă în limba română, cât și legalizarea traducătorului judiciar este oferită pe prețuri foarte convenabile.

Pentru a stabili precis prețul, cel mai bine ar fi să ne trimiteți fișierul pentru traducere sau legalizare prin mail. Cu ocazia trimiterii documentației pentru care este necesară traducerea, amintiți următoarele date: dacă este nevoie de legalizarea interpretului judiciar, termenul, datele de contact. Pe baza mărimi textului și a felului textului care trebuie tradus, cât și a urgenței însăși a traducerii, vă vom da prețul serviciului traducerii traducătorului judiciar cu sau fără legalizare.