Folosim cookie-uri pentru a crea un conținut adaptabil intereselor / nevoilor dumneavoastră și pentru a vă oferi o experiență de utilizare mai bună.Continuând să căutați site-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Servicii juridice și avocaționale, consiliere juridică și ajutor juridic de specialitate

Domeniile de muncă


Drept penal


Ne ocupăm cu reprezentarea persoanelor minore și majore păgubite în procedura penală, cât și cu apărarea persoanelor minore și majore în drept contravențional.

În special menționăm apărarea și reprezentarea în procedurile penale care sunt în legătură cu actele penale împotriva securității traficului public, care reprezintă specialitatea noastră.

Avocații noştrii de drept penal sunt aici pentru a vă ajuta să realizați drepturile voastre indiferent dar vă găsiți în calitate de păgubit sau făptuitor al infracțiunii, sau a oricărei alte daune care se pedepsește prin lege.

Serviciile noastre în procedura penală cuprind::

Drept contravențional


Echipa Cabinetului avocațional Marinela Ljubić Todoran se ocupă cu apărarea persoanelor juridice și fizice acuzate de diferite contravenții prevăzute de legislația contravențională, în fața tuturor organelor contravenționale, atât în fața Tribunalului de Contravenții, cât și a organelor de administrare polițienești.

Serviciile pe care le oferim în procedura contravențională cuprind:

Despăgubiri pentru daună


Echipa noastră avocațională se ocupă de reprezentarea în procedure cu scopul realizării dreptului la despăgubire pentru daună (materială sau imaterială), în fața tribunalelor sau a societăților de asigurare, dar în special în scopul realizării despăgubirii pentru daună ca urmare a accidentelor rutiere, în colaborare de consultare cu persoanele care posedă cunoștințe și experiență deosebită în scopul apărării drepturilor clientului.

În ultimii ani am obținut succese deosebite în reprezentarea cleinților în litigiile împotriva băncilor, în legătură cu acuzările care provin din contractele de credit încheiate.

Serviciile pe care le acordăm în procedurile de realizare a dreptului de despăgubire pentru daună:

Dreptul familiei


Cabinetul avocațional Marinela Ljubić Todoran posedă o mare experiență în domeniul dreptului familiei, acumulată de-a lungul anilor în procedurile din domeniul relațiilor familiare. În special evidențiem reprezentarea în litigiile legate de divorț, de tutelă asupra copiilor, de agresiune în familie, de privare de capacitate de lucru, reprezentarea în procedurile de stabilire și contestare a paternității și maternității și altele.

Litigiile familiare sunt foarte sensibile și complexe, pentru că în majoritatea cazurilor îi include pe copii, de aceea astfel de litigii sunt abordate de avocații nostri de dreptul familei cu deosebită atenție și cu o mare doză de empatie.

Serviciile și asistența juridică pe care o acordăm din domeniul dreptul familiei:

Drept succesorial


Cabinetul avocațional Marinela Ljubić Todoran posedă o mare experiență și acordă un spectru larg de se și de asistență juridică în domeiul dreptului succesorial:

Avocații nostri de drept succesorial se vor îngriji ca toți clienții noştri să dispună de tratament corect și să-și realizeze dreptul la moștenire în concordanță cu legile în vigoare ale Republicii Serbia.

Drept contractual


Cabinetul avocațional Marinela Ljubić Todoran oferă servicii de contract de vânzare-cumpărare şi alcătuire a tuturor felurilor de contracte, anexe de contracte și precontracte în special contracte de vânzare-cumpărare a imobiliarelor, contracte de împrumut, contracte de cadou, contract de arendă, contracte de întreținere pe viață, contracte de împărțire a bunurilor, contracte de închiriere a imobiliarelor).

Servicii și asistență juridical pe care o acordăm din domeniul dreptului contractual:

Avocații nostri posedă o mare exeriență în domeniul dreptului contractual și se străduiesc ca prin elaborarea fiecărui contract, drepturile și interesele clienților să fie complet protejate și ca fiecare viitoare eventuale litigii să fie excluse ca posibilitate.

Drept executiv


Cabinetul nostru avocațional oferă un spectru larg de servicii din domeniul dreptului executiv (executarea și achitarea creanțelor).

Servicii avocaționale și consiliere juridică pe care o oferim din domeniul dreptului executive:

Cu success deoserbit repreznetăm clienții în domeniul achitării creanțelor și ne străduim să le oferim asistență juridică, drept administrativ şi sprijin corespunzător în decursul întregului proces și cu scopul realizării dreptului la toate creanțele neachitate care le aparțin conform legii.

Dreptul muncii


Echipa avocaților nostril posedă experiență îndelungată în domeniul dreptul muncii, atât în domeniul reprezentării și a consilierii angajatorilor, cât și în păstrarea și protecția drepturilor angajaților.

Protecția și drepturile angajatorilor

Acordăm servicii de consiliere a angajatorlor în legătură cu toate problemele care apar în relațiile de zi cu zi cu angajații în câmpul muncii, cât și servicii de alcătuire de contract de munca și elaborare a documentației complete de muncă pentru persoanele juridice (elaborarea cotractelor, a regulamentelor și a altor acte juridice generale sau individuale).

Protecția și drepturile angajaților

În decursul practicii îndelungate am avut și un număr mare de angajați care și-au protejat drepturile lor cu ajutorul nostru juridic de specialitate, în special în legătură cu concediarea ilegală, cu întoarcerea angajatului la muncă, achitarea salarilor neachitate, a premiilor jubiliare, a speselor de drum, regresului și masa caldă. Pe lângă aceasta, reprezentăm angajații și în legătură cu mobbingul, cu toate formele de discriminare în câmpul muncii etc.

Imobiliare și construire


Echipa cabinetului avocațional Marinela Ljubić Todoran acordă un spectru larg de asistență juridică din domeniul imobiliarelor și a construirii.

Avocații noștri pentru imobiliare sunt în fiecare clipă pregătiți să aplice experiența lor profesionistă îndelungată în domeniul construirii și a circulației imobiliarelor, cât și abilitățile lor juridice, pentru sprijinirea clienților în toate fazele de construire și de circulație a imobiliarelor, de la negocieri, peste transacții până la trecerea definitivă a dreptului la proprietate, respectiv până la finalizarea cosntruirii, cât și a eventualelor litigii.

Sprijinul nostru cuprinde analiza juridică și fiscală completă, cât și reprezentarea clienților în fața partenerilor de afaceri și a organelor de stat (nadastru, secretariate, direcții etc.) în legătură cu obținerea dreptului la proprietate sau la închirierea imobiliarului, cu folosirea terenurilor, cu construirea și dezvoltarea locației.

Dreptul administrativ


Cabinetul avocațional Marinela Ljubić Todoran acordă toate felurile de asistență juridică și servicii asistență juridică de reprezentare în procedurile și litigiile în fața tuturor ministerelor, orgnalelor de stat, provinciale și ale autoguvernării locale.

În special evidențiem reprezentarea în fața Institutului Geodetic Republican, a Administrației Fiscale, Fondului de Sănătate, a Fondului de Pensii și Asigurări, a Agenției pentru Înregistrarea Economică.

În practica de până acum în special ne-am dedicat reprezentării concetățenilor noștri cei mai în vârstă în procedurile în scopul obținerii dreptului la îngrijire la domiciliu, dreptul la pensie și la asigurare sanitară corespunzătoare, la protejarea drepturilor lor din domeniul asigurării de pensii și a asigurării sociale obligatorii.

Asemena, ani în șir ne ocupăm de reprezentarea agricultorilor și a gospodăriilor agricole, de realizarea și protejarea drepturilor lor în fața organelor competente ale autoguvernării, Secretariatului Provincial pentru Agricultură, Gospodărirea Apelor și Silvicultură. Îi reprezentăm în procedurile de realizare a dreptului la ajutoruol statului și la subvenții, prin depunerea cererilor necesare pentru dânșii, depunem contestații la decizii și purtăm litigii administrative în scopul apărării intreselor clienților noștri.

Unele din serviciile și asistența juridică pe care le oferim în cadrul dreptului administrativ:

Reprezentarea cetățenilor în fața cadastrului (IGR - Institutul Geodezic al Republicii)

Cabinetul de avocatură al Marinelei Ljubić Todoran Pančevo a încheiat un contract cu IGR - Institutul Geodezic al Republicii privind utilizarea aplicației E-Ghișeu. Astfel, biroul nostru are statutul de utilizator profesionist, ceea ce ne permite accesul la Sistemul de Informare Geodezică Cadastrală. Prin sistemul E-Ghișeu, biroul depune diverse cereri în numele clienților săi, inspectează cadastrul, descarcă informațiile și documente electronice legate de înregistrare și datele păstrate de IGR în cazurile în care reprezentăm clienții noștri.

Aflați mai multe informații despre E-Ghișeu și despre modul în care biroul nostru de avocatură vă poate reprezenta în fața cadastrului.

Dreptul economic


Cabinetul nosru avocațional oferă asistență juridică completă subiecților economici în cadrul domeniului drept economic (corporații interne și străine, societăți economice, asociații, instituții, fundații, organizații și alți subiecți economici) în privința înființării, a organizării structurii administrative, a armonizării purtării afacerilor cu legislația, a pregătirii și analizei documentației de statut, a elaborării contractelor în economie și a sprijinului în realizarea lor.

Unele din serviciile și asistențele sociale pe care le oferim în domenniul draptului economic:

Drept real


Echipa noastră avocațională oferă servicii juridice în domeniul dreptului real, care cuprind reprezentarea clienților care au dreptul la proprietate asupra imobiliarelor, elaborarea tuturor felurilor de contracte, acorduri, cât și reprezentarea clienților în toate felurile de litigii în legătură cu imobiliarele (litigii în legătură cu indiferenţa posesiunii, predarea posesiunii, stabilirea dreptului de proprietate).

Onorariu avocat


Onorariile unui avocat sunt stabilite Prin tariful de premiere și achitare a cheltuielilor pentru munca avocațională, publicat pe 26.05.2023. (”Monitorul Oficial al RS”, nr. 43/2023). Conform legii în vigoare a Republicii Serbia, toți avocații din Republica Serbia sunt datori să respecte lista de prețuri a muncii avocaționale.

Avocatul poate în formă scrisă să stabilească cu clientul premiul în valoarea care este mai mică sau mai mare decât suma prevăzută prin Onorariu avocațional.

Întrebări în legătură cu serviciile, consilierea juridică și cu asistența juridică de specialitate

În cazul în care aveți întrebări complementare în legătură cu serviciile avocaților noștri sau cu oferirea de asistență și consiliere juridică, ne puteți contacta la telefon, la mail sau prin formele decontact date pe site-ul nostru. Orarul de muncă al cabinetului este de la orele 8.00 până la 15.00 în fiecare zi muncitoare.